10 LÝ DO VÌ SAO BẠN VẪN CHƯA ĐƯỢC MỜI ĐI PHỎNG VẤN

by Nguyen Lan Vy
0 comment
10 lý do vì sao bạn nộp CV nhiều nơi nhưng không được gọi phỏng vấn

Có bao giờ bạn thắc mắc :

Vì sao nộp CV nhiều nơi vẫn chưa được gọi phỏng vấn?!

Nộp CV bao lâu thì được gọi phỏng vấn ?!

Tại sao nhà tuyển dụng không gọi bạn ?!

Có nên nhắn tin hay gọi điện thoại cho nhà tuyển dụng ?!

Làm sao để biết mình có được mời phỏng vấn hay không ?!

Hãy xem thử bạn có thuộc một trong 10 lý do phổ biến sau đây để biết vì sao mình chưa được mời phỏng vấn không nhé :

You may also like

Leave a Comment